ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

ตุลาคม 20, 2018 0 By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายนิทัศน์ เชียงทอง นายศุภากร เมฆขยาย รองประธาน นายวิชา จุลทรักษ์ ว่าที่ ร.อ.เมธี ทองรอด กรรมการและนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด และบรรยายพิเศษในการบริหารงานด้านระบบสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1