ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ประจำเดือนตุลาคม

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ประจำเดือนตุลาคม

ตุลาคม 19, 2018 Off By ktscc

ด.ร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ
นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษาสหกรณ์
คณะกรรมการอำนวยการ  และผู้จัดการสหกรณ์ฯ
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ประจำเดือนตุลาคม
ณ ห้องประชุม 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด