ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบสิ้นเดือนเดือน

ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบสิ้นเดือนเดือน

ตุลาคม 18, 2018 Off By ktscc

ด.ร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ
นายวิชา แตงโม ประธานคณะกรรมการเงินกู้
และคณะ ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบสิ้นเดือนเดือน
ที่ สมาชิกยื่นมาภายในวันที่ 16 ตุลาคม และพิจารณาอนุมัติ ในวันที่ 31 ตุลาคม