ตอนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์, ว่าที่ ร.อ.เมธี ทองรอด ,นายอดิศักดิ์ บุญมา คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์, นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด และแลกเปลี่ยนการบริหารการจัดการของสหกรณ์ วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

 

Related posts