การอบรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐาน” รุ่นที่ 2

การอบรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐาน” รุ่นที่ 2

ตุลาคม 6, 2018 0 By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ เปิดการอบรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐาน” รุ่นที่ 2 โดยมี นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานคณะกรรมการศึกษาฯ กล่าวรายงาน , ว่าที่ รอ.เมธี ทองรอด กรรมการ, นายเจนวิทย์ จงใจ กรรมการ,นายอดิศักดิ์ บุญมา กรรมการ นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ ร่วมพิธีเปิด 6 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์