บรรยายพิเศษ สมาชิกครูโรงเรียนวิสุทธรังษี

บรรยายพิเศษ สมาชิกครูโรงเรียนวิสุทธรังษี

ตุลาคม 4, 2018 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ สมาชิกครูโรงเรียนวิสุทธรังษี โดยมี นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้แทนประจำหน่วยฯ นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ ร่วมบรรยาย วันที่ 4 ตุลาคม 2561