บรรยาย และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

บรรยาย และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

ตุลาคม 4, 2018 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ สมาชิกครูกลุ่มโรงเรียนสะพานข้ามแม่น้ำแคว โดยมี นายนายไกรพจน์ บุญประเสริฐ กรรมการประจำหน่วย นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ ร่วมบรรยาย และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี