ประชุมคณะทำงาน วิทยาการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั่งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ รุ่นที่ 2

คร.นรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการ ประชุมคณะทำงาน วิทยาการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั่งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ รุ่นที่ 2 พร้อมด้วยนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และว่าที่ รอ.เมธี ทองรอด กรรมการ

 

Related posts