ประการศรับสมัครกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

ประการศรับสมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ประจำปี 2562
ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ  หน่วยอำเภอท่าม่วง,หน่วยอำเภอห้วยกระเจา,หน่วยอำเภอทองผาภูมิ,หน่วยอำเภอสังขละบุรี,หน่วยอำเภอหนองปรือ,หน่วยอำเภอเลาขวัญ และหน่วยจังหวัด


Related posts