วันปิดทำการ สหกรณ์ฯ เดือน ตุลาคม 2561

วันปิดทำการ สหกรณ์ฯ เดือน ตุลาคม 2561

ตุลาคม 1, 2018 0 By ktscc

ประกาศวันปิดทำการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
เดือน ตุลาคม 2561
– วันเสาร์ที่ 13 (วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 9)
วันอังคารที่ 23 (วันปิยมหาราช)