ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

กันยายน 28, 2018 0 By ktscc

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สถานที่ประชุม  :  ห้างโรบินสัน กาญจนบุรี
วัน/เดือน/ปี        :  วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
ประชุม เวลา      :   06.00 น. – 10.00 น.
เลือกตั้ง เวลา     :   06.00 น. – 11.00 น.

วิธีการลงทะเบียนรับเงิน  :
หลักฐานการแสดงตัวตน  บัตรประจำตัวประชาชน/เลขสมาชิก/บัตรที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออก
วิธีการทำรายการ   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีเลือกตั้ง     :
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์