บรรยายแก่สมาชิกชมรมครูนอกราชการอำเภอท่าม่วง

บรรยายแก่สมาชิกชมรมครูนอกราชการอำเภอท่าม่วง

กันยายน 28, 2018 Off By ktscc

นายสุจินต์ หอมเสมอ กรรมการประจำหน่วยอำเภอท่าม่วง บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่ม โดยมี นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ ร่วมบรรยาย แก่สมาชิกข้าราชการบำนาญอำเภอท่าม่วง ณ ชมรมครูนอกราชการอำเภอท่าม่วง วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.