บรรยายสมาชิกกลุ่มบ่อพลอย หน่วยอำเภอบ่อพลอย

บรรยายสมาชิกกลุ่มบ่อพลอย หน่วยอำเภอบ่อพลอย

กันยายน 20, 2018 0 By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่ม โดยมี ว้าที่ นายวิชัย ปลาบู่ทอง กรรมการประจำหน่วยฯ นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ ร่วมบรรยาย แก่สมาชิกกลุ่มบ่อพลอย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต4 วันที่ 20 กันยายน 2561