บรรยายสมาชิกกลุ่มสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่ม โดยมี ว่าที่ รอ.เมธี ทองรอก กรรมการประจำหน่วยฯ นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต ผู้แทนประจำหน่วย นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ ร่วมบรรยาย แก่สมาชิกกลุ่มสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา
ณ ห้องประชุม โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยา วันที่ 14 กันยายน 2561

Related posts