บรรยายสมาชิกกลุ่มสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา

บรรยายสมาชิกกลุ่มสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา

กันยายน 14, 2018 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่ม โดยมี ว่าที่ รอ.เมธี ทองรอก กรรมการประจำหน่วยฯ นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต ผู้แทนประจำหน่วย นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ ร่วมบรรยาย แก่สมาชิกกลุ่มสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา
ณ ห้องประชุม โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยา วันที่ 14 กันยายน 2561