สหกรณ์ ปิดทำการ วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561

สหกรณ์ ปิดทำการ วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561

กันยายน 13, 2018 0 By ktscc

สหกรณ์ฯ ปิดทำการ วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561

(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า)ในช่วงเวลา 08.00-16.30 น

การใช้งานระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและระบบ ATM

จะไม่สามารถใช้งาน ในช่วงเวลาดังกล่าว