ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

สิงหาคม 10, 2018 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด และบรรยายพิเศษในการบริหารงานด้านระบบสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1