ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประจำเดือน สิงหาคม

ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประจำเดือน สิงหาคม

สิงหาคม 7, 2018 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่
ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประจำเดือน สิงหาคม
ห้องประชุม2 ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
วันที่ 7 สิงหาคม 2561