ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน กรกฎาคม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน กรกฎาคม

กรกฎาคม 24, 2018 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ ผู้แทนประจำหน้วย และเจ้าหน้าที่
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน กรกฎาคม
ห้องประชุม1 ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561