บรรยายการบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โครงการต่างๆ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่ม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพังตรุ

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายการบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โครงการต่างๆ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่ม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพังตรุ พร้อมด้วย นายสุจินต์ หอมเสมอ กรรมการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการฯ ร่วมบรรยาย วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี

Related posts