บรรยายการบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โครงการต่างๆ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่ม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพังตรุ

บรรยายการบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โครงการต่างๆ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่ม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพังตรุ

กรกฎาคม 17, 2018 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายการบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โครงการต่างๆ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่ม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพังตรุ พร้อมด้วย นายสุจินต์ หอมเสมอ กรรมการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการฯ ร่วมบรรยาย วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี