บรรยายการบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โครงการต่างๆ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่ม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่กลอง

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายการบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โครงการต่างๆ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่ม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่กลองพร้อมด้วย นายนิทัศน์ เชียงทอง รองประธานกรรมการฯ นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานคณะกรรมการศึกษาฯ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการฯ ร่วมบรรยาย วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลท่าม่วง อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี

Related posts