บรรยายการบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โครงการต่างๆ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่ม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่กลอง

บรรยายการบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โครงการต่างๆ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่ม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่กลอง

กรกฎาคม 13, 2018 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายการบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โครงการต่างๆ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่ม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่กลองพร้อมด้วย นายนิทัศน์ เชียงทอง รองประธานกรรมการฯ นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานคณะกรรมการศึกษาฯ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการฯ ร่วมบรรยาย วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลท่าม่วง อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี