เปิดลงทะเบียน โครงการเพื่อช่วยเพื่อน การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ รุ่น2

เปิดลงทะเบียน โครงการเพื่อช่วยเพื่อน การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ รุ่น2
สมาชิกสามารถลงทะเบียนได้ที่  http://aid.ktscc.org
สำหรับผู้ที่สนใจแต่ไม่ได้เป็นสมาชิก โหลดเอกสารเขียนส่ง สหกรณ์ฯ  ——>เอกสารลงทะเบียนเข้าโครงการ <——

สามารถลงทะเบียนได้วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561

Related posts