บรรยายการบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กลุ่ม เครือข่ายการจัดการศึกาาลุ่มสุ่ม-บ้องตี้  อ.ไทรโยค

บรรยายการบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กลุ่ม เครือข่ายการจัดการศึกาาลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ อ.ไทรโยค

กรกฎาคม 12, 2018 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายการบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โครงการต่างๆ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่ม เครือข่ายการจัดการศึกาาลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ พร้อมด้วย นายเจนวิทย์ จงใจ กรรมการร่วมบรรยาย วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม อ.ไทรโยค กาญจนบุรี