ประเมินสหกรณ์สีขาว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

ประเมินสหกรณ์สีขาว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

กรกฎาคม 11, 2018 Off By ktscc

คณะกรรมการผู้ประเมินสหกรณ์สีขาวจากสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
เข้าประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่
นำเสนอผลงานและเอกสารการประเมิน
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561