ประเมินสหกรณ์สีขาว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

คณะกรรมการผู้ประเมินสหกรณ์สีขาวจากสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
เข้าประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่
นำเสนอผลงานและเอกสารการประเมิน
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

Related posts