การอบรมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนท่าเรือ-ตะคร้ำเอน

ธันวาคม 27, 2013 0 By ktscc

IMG_1007

นายอภิชาติ แก่นน้อย กรรมการอำเภอท่ามะกา และ นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ บรรยายผลการดำเนินงาน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด วันที่ 27 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน