ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของนิสิตจาก ม.เกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของนิสิตจาก ม.เกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

มิถุนายน 7, 2018 1 By ktscc

นายศุภากร เมฆขยาย รองประธานกรรมการ นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ว่าที่ รอ.เมธี ทองรอด นายเจนวิทย์ จงใจ นายวิชา จุลทรักษ์ นายอดิศักดิ์ บุญมา กรรมการดำเนินการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของนิสิตจาก ม.เกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และบรรยายพิเศษในการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด วันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1