ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของนิสิตจาก ม.เกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

นายศุภากร เมฆขยาย รองประธานกรรมการ นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ว่าที่ รอ.เมธี ทองรอด นายเจนวิทย์ จงใจ นายวิชา จุลทรักษ์ นายอดิศักดิ์ บุญมา กรรมการดำเนินการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของนิสิตจาก ม.เกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และบรรยายพิเศษในการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด วันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1

Related posts

One Thought to “ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของนิสิตจาก ม.เกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์”

  1. เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ

Leave a Comment