ต้อนรับคณะเยี่ยมชมกินการและศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมกินการและศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

พฤษภาคม 25, 2018 Off By ktscc

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ว่าที่ ร.อ.เมธี ทองรอด กรรมการ นายอดิศักดิ์ บุญมา กรรมการ
และนางลาวัลย์ ช่วยชัย ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมกินการและศึกษาดูงานจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
ณ ห้องประชุม 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด วันที่ 25 พฤษภาคม 2561