ระชุมคณะกรรมการอำนวยการ เดือนพฤษภาคม

ระชุมคณะกรรมการอำนวยการ เดือนพฤษภาคม

พฤษภาคม 22, 2018 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ
นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษาสหกรณ์
พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
เดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุม 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด วันที่ 22 พฤษภาคม 2561