สานสัมพันธ์ ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี และ สุพรรณบุรี

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการฯ สานสัมพันธ์ ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี และ สุพรรณบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บระหว่างสหกรณ์ของเพื่อนครูที่ย้ายไปปฏิบัติงานในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด

Related posts