สานสัมพันธ์กระชับมิตร ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี และ ราชบุรี

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการฯ สานสัมพันธ์กระชับมิตร ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี และ ราชบุรี ในการจัดเก็บระหว่างสหกรณ์ของเพื่อนครูที่ย้ายไปปฏิบัติงานในจังหวัดราชบุรี วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

Related posts