ทำบุญสำนักงานสหกรณ์ และทำการมอบทุกการศึกษาบุตรสำหรับสมาชิก

วันที่ 6 เมษายน 2561
ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทน ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่และสมาชิก
ทำพิธีทำบุญสำนักงานสหกรณ์ และทำการมอบทุกการศึกษาบุตรสำหรับสมาชิกที่สะดวกเข้ามารับทุนที่สหกรณ์

Related posts