ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ศึกษาดูงาน

เมษายน 6, 2018 Off By ktscc

วันที่ 6 เมษายน 2561
ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการและผู้จัดการ ให้การต้อนรับ
คณะของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ศึกษาดูงาน
ณ ห้องประชุมสหรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด