เปิดให้บริการสมาชิกบริเวณชั้น 1 วันแรก

เปิดให้บริการสมาชิกบริเวณชั้น 1 วันแรก

เมษายน 3, 2018 Off By ktscc

วันที่ 3 เมษายน 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด เปิดให้บริการด้านสินเชื่อและการเงิน
บริเวณชั้น 1 ของอาคารสหกรณ์ฯ โดยมี
ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมดำเนินการ ให้การต้อนรับสมาชิก