ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

Related posts