ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญสหกรณ์และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญสหกรณ์และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

มีนาคม 24, 2018 Off By ktscc

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ได้กำหนดจัดงานทำบุญสหกรณ์
ในวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือวันจักรี
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับการดำเนินกิจการสหกรณ์
สหกรณ์ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก ประจำปี 2561
จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ
ในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.
(ลงทะเบียนผู้รับทุนการศึกษาตามบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับจัดสรรทุนการศึกษาบุตร)
ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

—->Download หนังสือส่งเชิญรับทุนการศึกษา<—-