มอบเงินร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และเป็นกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

มอบเงินร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และเป็นกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

มีนาคม 24, 2018 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่
มอบเงินร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และเป็นกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี