มีนาคม 24, 2018 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนมีนาคม 2561
พร้อมทั้งชำระเบี้ยประกันงวดแรกของสมาชิกแก้ตัวแทนบริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพยน์ครูกาญจนบุรี จำกัด วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561