บรรยายโรงเรียนราชประชานุเคราหะห์ 45

บรรยายโรงเรียนราชประชานุเคราหะห์ 45

มีนาคม 23, 2018 0 By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด แนะนำการบริหารกิจการสหกรณ์ฯ การเปิดบริการด้านการออมที่มีความสะดวกรวดเร็ว แนะนำการวางแผนด้านการเงินให้กับสมาชิกที่มีสินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่นๆ พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนเป็นค่ารับรองและทุนสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราหะห์ 45 (สพม.8)ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราหะห์ 45 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี