ต้อนรับคณะกรรมการชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ปี2560-2561

นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
ต้อนรับคณะกรรมการชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก
ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

Related posts