ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบกลางเดือนมีนาคม

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561
นายวิชา แตงโม ประธานคณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่
ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบกลางเดือนมีนาคม ของสมาชิกที่ส่งคำขอกู้มาช่วงก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2561
และสัญญาที่ผ่านการอนุมัติแล้วจะสามารถรับเงินได้ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561

Related posts