บรรยายสมาชิก โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยผู้แทนประจำหน่วย ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด แนะนำการดำเนินกิจการสหกรณ์ฯ การเปิดบริการด้านการออมที่มีความสะดวกรวดเร็ว รับฟังปัญหาจากสมาชิกที่มีสินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่นๆ พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนเป็นค่ารับรอง10,200บาทและทุนสาธารณประโยชน์5,300บาท รวมเป็นเงินสนับสนุน15,500บาทให้กับโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม (สพม.8)ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

Related posts