ประชุมคณะการจัดเตรียมประเมินสหกรณ์สีขาว

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ประชุมการจัดเตรียมประเมินสหกรณ์สีขาว
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

Related posts