บรรยายสมาชิก พร้อมมอบทุนบุตรสมาชิก หน่วย อำเภอพนมทวน

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยกรรมการ ผู้แทนประจำหน่วยฯ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด แนะนำการดำเนินกิจการสหกรณ์ฯ การให้บริการที่มีความสะดวกรวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นด้านการออม ด้านความมั่นคง พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ อำเภอพนมทวน ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนวัดเบญพาด อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

รายชื่อผู้ได้รับทุนสำหรับบุตรสมาชิก

Related posts