ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบกลางเดือนกุมภาพันธ์

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ
นายวิชา แตงโม ประธานคณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่
ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบกลางเดือนกุมภาพันธ์ ของสมาชิกที่ส่งคำขอกู้มาช่วงก่อนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
และสัญญาที่ผ่านการอนุมัติแล้วจะสามารถรับเงินได้ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

Related posts