ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์

ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์

กุมภาพันธ์ 8, 2018 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์