บรรยายพิเศษการประชุมบุคลากรทางการศึกษาอำเภอทองผาภูมิ

บรรยายพิเศษการประชุมบุคลากรทางการศึกษาอำเภอทองผาภูมิ

กุมภาพันธ์ 6, 2018 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ
พร้อมด้วยกรรมการ ผู้แทนประจำหน่วยฯ ผู้จัดการ
และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
แนะนำการดำเนินกิจการสหกรณ์ฯ การให้บริการที่มีความสะดวกรวดเร็ว
และสร้างความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงให้กับสมาชิก
ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนวัดปรังกาสี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี