บรรยายพิเศษในการประชุมคณะผู้บริหารอำเภอไทรโยค

บรรยายพิเศษในการประชุมคณะผู้บริหารอำเภอไทรโยค

กุมภาพันธ์ 6, 2018 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยกรรมการ ผู้แทนประจำหน่วยฯ
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
แนะนำการดำเนินกิจการสหกรณ์ฯ การให้บริการที่มีความสะดวกรวดเร็ว
และสร้างความเชื่อมั่นด้านความมั่นคง ให้กับคณะผู้บริหารอำเภอไทรโยค
ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านแก่งจอ อำเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี