เปิดแล้ว รับฝาก – ถอน เงินฝากออมทรัพย์ ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

เปิดแล้ว รับฝาก – ถอน เงินฝากออมทรัพย์ ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

กุมภาพันธ์ 3, 2018 Off By ktscc

ระบบถอนเงินจากบัตรATM ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
ไม่ต้องทำบัตรใหม่ใช้บัตรเดียวกับของธนาคารกรุงไทย
เพียงแต่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM กับเราก็ใช้ได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
เพื่อบริการที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไม่ต้องมาฝากถอนที่สหกรณ์
โหลด ขั้นตอนการ ใช้บริการ—> ฝาก ถอน ATM KTSCC <—


*สามารถ ฝาก ถอน ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ *
**ดอกเบี้ยเดียวกับสมุดเงินฝากออมทรัพย์ (เล่มสีเขียว) **
***โดยมีค่าธรรมเนียมในการทำรายการครั้งละ 8 บาท***