เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ

เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ

มกราคม 26, 2018 Off By ktscc

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57
ให้เปิดรับสมาชิกสมทบ ช่วงวันที่ 26 มกราคม 2561 – วันที่ 31 มีนาคม 2561
โดยคุณสมบัติสมาชิกมีดังนี้
1.เป็นข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาญจนบุรี
2. เป็นพนักงานราชการ หรือครูอัตราจ้าง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาญจนบุรี
3. บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะและมีภูมิลำเนาในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี
ถือหุ้นได้สูงสุดที่ 100,000 บาท สามารถซื้อหุ้นได้ 3 แบบ คือ
ซื้อครั้งเดียว 100,000 ,แบ่งชำระรายปีปีละ 10,000(บุคคลธรรมดา) , ชำระรายปีปีละ 6,000 บาท(พนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง)

————-> โหลดใบสมัคร**(พิมพ์2ด้านหน้าหลัง)  ใบสมัครสมาชิกสมทบสหกรณ์ครู 26-01–31-03  **(พิมพ์2ด้านหน้าหลัง)<————-