ประชุมคณะกรรมการดำเนินการการเดือนมกราคม 2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการการเดือนมกราคม 2561

มกราคม 25, 2018 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการการเดือนมกราคม 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด